002629-house-heart

Coś specjalnego i ciekawego

Sklep

Coś specjalnego i ciekawego

Każde dziecko wchodząc do sklepu samo, ze swoim młodszym rodzeństwem,
rodzicami czy dziadkami jest traktowane w sposób szczególny.
W sposób szczególny jest też urządzony sklep.

3  12

6

W drewnianych domkach umieszczone na półkach są poszczególne grupy zabawek.
Są one doskonale widoczne z podziałem na wiek i zainteresowania.
Wchodzące dzieci do wspólnej zabawy zaprasza specjalny stolik.

7

9

8

Duża makieta miasteczka pokazuje dawne zestawy połączone ze współczesnymi rozwiązaniami.
Stanowią one doskonałą okazję do rozmowy, dzielenia się własnymi pomysłami.

Długie dyskusje można prowadzić w oddzielnym pomieszczeniu.
Można obejrzeć archiwalne katalogi, zdjęcia z naszego pobytu w Legolandzie,
dyplomy z udziału w różnych konkursach,
podziękowania za organizację imprez środowiskowych na terenie miasta.

11

10